Vyhľadávanie


Príčiny

Prečo dochádza ku klimatickým zmenám? Ako k nim prispieva svojou činnosťou človek? O týchto témach budú diskutovať študenti odboru Biotechnológia a farmakológia...

Téma: Odpady a skládky

Hosť: RNDr. Gabriela Gmitterová a Ing. Daniela Krempaská - odborný radca štátnej správy odpadového hospodárstva z Obvodného úradu životného prostredia v Kežmarku

Na úvod sme si vypočuli prezentáciu našich hostí na tému Kam putuje odpad.

Potom sme sa pustili do práce. Počítali sme, koľko odpadu vyprodukujeme u nás na Slovensku, porovnávali sme to s ostatnými krajinami Európskej únie. Skúmali sme tiež, ako žiaci našej školy separujú odpad.

Naše výsledky sme zakreslili do posteru.

Téma: Uhlík a CO2

Hosť: Ing. Alena Dolanská, Chemosvit, a.s., Svit, absolventka našej školy, druhá na medzinárodnej súťaži stredných odborných škôl Grand Prix Chemique v Zagrebe 2007

Najprv sme sa zamysleli nad uhlíkovým cyklom na Zemi, potom sme si vypočítali vlastnú uhlíkovú stopu, ako aj stopu našej školy.

Potom sme sa vybrali do terénu. Našou úlohou bolo zmerať množstvo oxidu uhličitého v ovzduší v okolí školy, pri štartovaní auta, v škole......

Mali sme na to špeciálne meracie zariadenie, ktoré sme si najprv zhotovili podľa návodu v pracovnom liste.

Prvú vzorku sme odobrali pred školou ...

...ďalšiu pri štartovaní auta na parkovisku.....

...a nakoniec sme požiadali pána šoféra autobusu, aby nám naštartoval ......

Vzorky máme, tak hurá do labáku!

Nakoniec ešte spracovanie výsledkov.

Téma: Environmentálne záťaže

Hosť: Ing. Róbert Šimo, Chemosvit, a.s., Svit

Na úvod sme sa od nášho hosťa dozvedeli zaujímavé informácie o firme Chemosvit, čo robí pre životné prostredie, čo je to environmentálna záťaž a aké sa nachádzajú v areáli firmy.

Potom sme sa pustili do práce my - zisťovali sme, čo sú to environmentálne záťaže a škody  a ako je to na Slovensku a najmä v našom okolí. Porovnávali sme to so situáciou v ostatných krajinách Európskej únie.

N azáver sme sa pokúsili navrhnúť  sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá vznikla pri výrobe vo farmaceutickom podniku.