Vyhľadávanie


EUROSCOLA 2013

Čo je program Euroscola:

Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci.

Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými cieľmi. Prvým je oboznámiť európsku mládež vo veku od 16 do 18 rokov s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách.

Druhým je zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.).

A napokon sa snaží poukázať aj na význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o členstve Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v Európskej únii.

Stredná odborná škola vo Svite v spolupráci s Mestským úradom vo Svite, pod záštitou primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa Abraháma, za aktívnej podpory Euro poslankyne pani Flašíkovej-Beňovej,  Mgr. Laury Martonovej MSC developera a manažéra projektov na redukciu emisií skleníkových plynov vo Viedni, Chemosvitu Svit a.s., Obvodného úradu životného prostredia v Kežmarku, Slovenského hydrometeorologického ústavu na popradskom letisku, Technických služieb mesta Svit a Zväzu ochrancov prírody a krajiny vo Vysokých Tatrách zorganizovala projekt "Európska únia v našej škole" ktorým sa prihlásila do súťaže EUROSCOLA 2013. Hlavnou témou projektu sa stala téma: Boj s klimatickými zmenami a energetika.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku slávnostne vyhlásila v pondelok, 17. decembra 2012, v Európskom informačnom centre výsledky súťaže Euroscola 2013, určenej pre študentov stredných škôl. Vyhlásenia sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková-Beňová a Miroslav Mikolášik.

Víťazi súťaže EUROSCOLA 2013:

Gymnázium Snina (39 bodov)
Stredná odborná škola Svit (37 bodov)
Gymnázium Jána Chalupku Brezno (37 bodov)
Katolícka spojená škola Sv.Vincenta de Paul Levice (36 bodov)
Stredná priemyselná škola Poprad (35 bodov)
Obchodná akadémia Levice (35 bodov)
Gymnázium  Gelnica (35 bodov)
Súkromné gymnázium Košice (35 bodov)