Vyhľadávanie


Európska únia v našej škole

Už 8 rokov je Slovenská republika členom Európskej únie. Aká je naša pozícia v EÚ v porovnaní s ostatnými štátmi? Ako pracuje Európsky parlament? Aká budúcnosť čaká Európsku úniu? Na tieto otázky sme diskutovali a hľadali odpovede na workshope o EÚ.

V prvej časti sme pracovali s postermi o Európskej únii, ktoré pripravili naši spolužiaci.

Zamerali na skúmanie zaujímavých čísel, prognóz a štatistík o EÚ.

Svoje zistenia sme prezentovali pred ostatnými skupinami, diskutovali a odpovedali na otázky.

V druhej časti sme simulovali prácu na zasadnutí Európskeho parlamentu. Zahrali sme si rolovú hru, pri ktorej štyri rôzne skupiny diskutovali nad pozitívami a negatívami čipovania ľudí.

Svoje stanoviská sme odôvodnili.

Na záver sme hlasovali o smernici a zamietli ju.

Európsky parlament očami europoslankyne pani Flašíkovej -Beňovej

Na záver celého týždňa aktivít sa uskutočnila diskusia s poslankyňou Euróspakeho parlamentu pani Monikou Flašíkovou - Beňovou. Spojili sme sa sňou cez Skype. 

Po krátkom predstavení školy  pani europoslankyňa predstavila svoju pozíciu v  Európskom parlamente a tri inštitúcie - výbory  Európskeho parlamentu, v ktorých ona sama pôsobí. Podrobnejšie rozobrala rokovania Výboru pre boj s organizovaným zločinom, korupciou a obchodovaním s ľuďmi.

V ďalšej časti nás informovala o postavení Európskej rady, o jej právomociach, o Európskej komisii a o viceprezidentovi pánovi Ševčovičovi.

Zaujímalo nás, aké sú aktuálne témy preberané v Európskom parlamente a ako EÚ podporuje ďalší vývoj Slovenska.

Počas 30 minút živej diskusie sme sa dozvedeli odpovede na naše otázky týkajúce sa Eura, budúcnosti EU, štrukturálnych fondov...

Ďakujeme za zaujímavý a podnetný rozhovor.