Vyhľadávanie


Iniciatívy EÚ

Európska únia sa už niekoľko rokov venuje riešeniu problematiky zmeny klímy na vnútornej aj medzinárodnej úrovni, pričom ju umiestnila k najdôležitejším bodom programu EÚ, čo odráža európska politika v oblasti zmeny klímy. EÚ skutočne prijíma kroky na obmedzovanie emisií skleníkových plynov vo všetkých oblastiach činnosti v snahe dosiahnuť tieto ciele:

  • účinnejšie spotrebúvať menej znečisťujúcu energiu,
  • vytvárať čistejšie a vyváženejšie dopravné možnosti,
  • dávať spoločnostiam väčšiu zodpovednosť v oblasti životného prostredia bez ohrozenia ich konkurencieschopnosti,
  • zabezpečovať ekologické územné plánovanie a poľnohospodárstvo,
  • vytvárať prospešné podmienky pre výskum a inovácie.

Téma: Stratégie EÚ v globálnej debate o obmedzení klimatických zmien

Hosť: Mgr. Laura Martonová, MSc - developer a manažér projektov na redukciu emisii skleníkových plynov – videokonferencia

Na úvod sme sa prostredníctvom Skype spojili s našim hosťom  vo Viedni. Vo veľmi zaujímavej prezentácii sme sa dozvedli o záväzkoch a mechanizmoch Kjótskeho protokolu, o obchodovaní z emisiami a zelenej investičnej schéme a o budúcnosti týchto záväzkov.

Skúmali sme situáciu na Slovensku, ako je to so znižovaním emisií a aj ich obchodovaním. Zaujalo nás, že v okrese Poprad sú tri firmy zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami oxidu uhličitého.

Téma: Budúcnosť dopravy

Hosť: Ing. Milan Ivor - manažér cestnej dopravy spoločnosti CHEMOSVIT CHEDOS, a.s.

Na úvod sme sa od nášho hosťa dozvedeli niečo o tom, aké sú požiadavky na "zelené vozidlá" a o biopalivách.

Práve alternatívne palivá boli našou hlavnou témou. Zisťovali sme informácie o rôznych druhoch týchto palív, ich výhodách, nevýhodách  a možnostiach využitia v cestnej doprave. Skúmali sma aj to, ako sa k tejto téme stavia Európska únia. Zistili sme, že počiatočné nadšenie z biopalív pomerne rýchlo vystriedala skepsa. EÚ sa tak so svojím cieľom dosiahnuť 10-percentný podiel biopalív v doprave do roku 2020 ocitla pred dilemou. 18. októbra 2012 bol prijatý nový návrh Európskej komisie na minimalizáciu vplyvu výroby biopalív na klímu.

Téma: Zelená logistika

Hosť: Ing. Milan Ivor - manažér cestnej dopravy spoločnosti CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.

Po prezentácii nášho hosťa sme si pozreli zaujímavé video o plastových flašiach.

Zisťovali sme rozdiel medzi americkým a európskym poňatím reverznej logistiky, ako legislatíva môže prinútiť výrobcov ekologickejšie sa správať, čo je to Zelená kniha integrovanej výrobnej politiky.