Vyhľadávanie


Následky

.... rastúce teploty..... topiace sa ľadovce.... extrémne suchá....hrôzostrašné záplavy....posun vegetačných pásiem smerom k pólom....nárast prírodných katastrof....extrémne výkyvy počasia....šírenie epidémií a chorôb....migrácia obyvateľstva.....

Ako to vlastne je tu u nás? Tak to sa pôjdeme spýtať priamo na letisko...

Téma: Extrémy počasia

Hosť: Mgr. Róbert Olšavský – meteorológ z meteorologickej stanice Slovenského hydrometeorologického ústavu na popradskom letisku

Naša skupina sa vybrala na popradské letisko. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o zemskej atmosfére, klíme a počasí, meteorologických meraniach, znečisťovaní ovzdušia, zmenách klímy a dôsledkoch týchto zmien. Diskutovali sme aj o budúcnosti podľa rôznych scenárov.

Na záver sme sa spoločne zamysleli nad tým, čo každý z nás môže urobiť, aby minimalizoval klimatické zmeny.

V škole sme pripravili prezentáciu pre našich spolužiakov.